Vyzkoušíme si mnoho zálesáckých, trempských dovedností, sjedeme kus řeky Berounky, budeme spát pod širákem, hrát celotáborovou hru, uvaříme si vlastní jídlo na ohni v kotlíku, postavíme indiánskou saunu i různé přístřešky, čekají nás i vodní hrátky, stezka odvahy i jiné noční akce a hry, oheň a kytary, hlídky. Děti si zkusí uvařit pro svůj oddíl i pomůžou vařit pro celý tábor a mnoho dalšího…