Pořadatel tábora:

TOM 21202 TULÁCI
Ostrovní 669
41108 Štětí
IČO 75143011

Umístění tábořiště:
Tábor se nachází u obce Nezabudice u Křivoklátu, okres Rakovník

Korespondenční adrese:                            

Jméno a příjmení
LDT „Přežij Křivoklát“
Nezabudice v potocích
27023 Nezabudice

Do 31. 5. 2024 odevzdejte:

 • Závaznou přihlášku
 • Souhlas zákonných zástupců s poskytováním zdravotní péče dítěti a informací o zdravotním stavu dítěte vedoucímu a zdravotníkovi tábora
 • Souhlas se zpracováním osobních údajů
 • Potvrzení od lékaře (v případě potřeby pro jiný tábor lze odevzdat až při odjezdu, o této skutečnosti nás prosím informujte)

V den nástupu dítěte do autobusu odevzdáte:

 • Nástupní list
 • Kartičku zdravotní pojišťovny
 • Zdravotní a očkovací průkaz
 • Léky

Další informace:

 • Všichni účastníci tábora jsou povinni respektovat obecná pravidla chování, bezpečnosti a hygieny, doplněná táborovým řádem. (Hrubé porušení táborového řádu může být důvodem vyloučení z tábora –        o vyloučení rozhoduje hlavní vedoucí. Vyloučeným z tábora, nebude zajišťována doprava domů.)

Korespondence:

 • Při pobytu vašeho dítěte na táboře nepodceňujte význam korespondence. Zejména v případě těch menších je dobré poslat první dopis nebo pohled už s předstihem, aby dorazil hned v prvních dnech, kdy si děti na táboře teprve zvykají. Při odjezdu je možné oddílovému vedoucímu dát předepsané pohledy pro děti, které mu budou na táboře postupně předávány.

Jak objednat pobyt:

 • Zašlete vyplněnou přihlášku na adresu Josef Veselý, Litoměřická 502, 41108 Štětí, nebo odevzdejte osobně v době schůzek. Po úhradě zálohové platby bude pobyt dítěte na táboře rezervován.
 • Po obdržení přihlášky a platby potvrzujeme rezervaci pobytu e-mailem nebo SMS na číslo, který jste uvedli v přihlášce.
 • Pokud budete platit poukaz bez přispění zaměstnavatele, uhraďte složenkou, bankovním převodem na účet 232954276/0300. (Jako variabilní symbol platby uveďte 01 a datum narození dítěte. Př. 015122015) , Do poznámky napište "LT Přežít Křivoklát". V hotovosti při odevzdání přihlášky.
 • Pokud bude cenu pobytu (nebo její část) hradit zaměstnavatel (např. z fondu FKSP), je nutné toto vyznačit v přihlášce. Pokud bude zaměstnavatel přispívat zpětně, uhraďte poukaz. Potvrzení o zaplacení Vám bude vystaven po ukončení tábora.
 • Na žádost vystavíme potvrzení o zaplacení všem (bude vydáno při odjezdu z tábora) – např. pro uplatnění nároku na čerpání příspěvku z VZP, apod.
 • Cenu tábora je nutno uhradit nejpozději do 1. 7. 2024

 

Moc prosíme psát dětem pohledy a dopisy i malý balíček potěší, na tábořišti je špatný signál, i tak se budeme snažit dávat co nejvíce fotek a informací o nás na FB.