CENA

Cena tábora je 5.500,-Kč 

Cena zahrnuje:

  • Ubytování
  • Stravu 5x denně, celodenní pitný režim. Pokud dítě něco nejí a bude to mít poznamenáno v přihlášce, hlady rozhodně neumře.  
  • Dopravu na tábor a zpět
  • Celotáborový program
  • Výlety včetně vstupného a dopravy 
  • Táborové trika
  • Drobné odměny
  • Náklady spojené s případným lékařským ošetřením

Platbu je možno provést po dohodě na více splátek. 

Pokud budete pobyt hradit bezhotovostně uhraďte složenkou, bankovním převodem na účet 232954276/0300. (Jako variabilní symbol platby uveďte 01 a  datum narození dítěte(Př. 0112012015). Do poznámky uveďte "LT Přežití Křivoklát".  V hotovosti při odevzdání přihlášky.