Možnosti přihlášení: 

Online přihláška: https://forms.gle/dxsYF6k6zKAgphL86

Přihláška ke staženíprihlaska_turnaj_v_clovece_nezlob_se.pdf

Osobní vyzvednutí v Cukrárně Monika na pěší zóně 

Přihlášky odevzdávejte do 8. 10. 2023 


 

Pravidla hry:

 1. Na začátku hry má každý hráč 4 figurky stejné barvy umístěné ve svém „startovacím domečku“.
 2. Hráči si hodí kostkou o to, kdo bude začínat. Začíná hráč, kterému padne vyšší číslo. Pokud padne více hráčům stejné nejvyšší číslo, hází tito hráči znovu již jen mezi sebou.
 3. Hráč, jenž hraje, jako první hází kostkou a nasazuje (tj. umístí svou figurku ze „startovacího domečku“ na vyznačenou pozici v hracím poli) padne-li mu na kostce číslo 6.
 4. Pokud hráč nemá v hracím poli umístěnou žádnou figurku, smí házet 3x za sebou. Padne li mu při těchto hodech 6, nasadí svojí figurku a hází ještě jednou. Pokud měl hráč již nasazeno a má vše figurky po „vyhození“ opět ve „startovacím domečku“ hází 3x za sebou.
 5. Pokud má hráč již jednu figurku v domečku a ostatní figurky v „startovacím domečku“ smí házet jen jednou. 
 6. Padne-li hráči 6 během hry a má-li nějakou figurku ve „startovacím domečku“ je jeho povinností tuto figurku nasadit a s touto figurkou vyjet ze startu (pokud by nevyhodil sám sebe). Poslední figurkou ze startu vyjíždět nemusí
 7. Padne-li hráči 6 a již nemá žádnou figurku ve „startovacím domečku“, musí odehrát libovolnou jinou figurkou, musí ovšem splnit podmínku nedělit hod (tj. padne-li například 6 a 4, musí hráč postoupit o 10 políček pouze jednou figurkou).
 8. Pravidlo nedělit hod, platí po dobu celé hry a to za všech situací.
 9. Padne-li hráči takové číslo, že svojí figurku umístí na políčko, kde již stojí figurka jiného hráče, je původní figurka tzv. vyhozena. Takto vyhozená figurka se vrací do svého „startovacího domečku“. Pokud hráč může vyhodit soupeřovu figurku, tak tuto figurku musí vyhodit.
 10. Cílem hry je dostat všechny své figurky do „cílového domečku“, v „cílovém domečku“ je možno figurky dodatečně uspořádávat a také lze figurky v domečku již umístěné přeskakovat a to jak figurkou, která je v hracím poli, tak i jinou figurkou v „cílovém domečku“.
 11. Pokud má hráč již 3 figurku umístěné v „cílovém domečku“ a poslední figurka je přesně 6 políček od posledního volného políčka v „cílového domečku“ je hráči povoleno takovou figurku do „cílového domečku“ umístit i na hod 6.

Shrnutí:

 1. Vyhazovat soupeřovy figurky se musí
 2. Na číslo 6 se musí nasadit a dalším hodem vyjet ze startu (pokud by se sám nevyhodil), při nasazení poslední figurky se z domečku vyjíždět nemusí
 3. Pokud v průběhu hry dojde k vyhození všech 4 figurek, hráč hází opět 3x doku nepadne číslo 6
 4. V domečku se smí přeskakovat
 5. Pokud jsou již všechny figurky v hracím poli a padne číslo 6, hráč hází ještě jednou a součet hozených čísel smí táhnout pouze jednou figurkou

15. 10. 2022

 

12. 10. 2019