CENA

Cena tábora je 5.600,-Kč pro nečleny a 5.400,-Kč pro členy oddílu

Cena zahrnuje:

  • Ubytování
  • Stravu 5x denně (případně i druhá večeře či něco na zaplácnutí kručícího bříška) celodenní pitný režim. Pokud dítě něco nejí a bude to mít poznamenáno v přihlášce, hlady rozhodně neumře.  
  • Dopravu na tábor a zpět
  • Celotáborový program
  • Výlety včetně vstupného a dopravy 
  • Táborové trika
  • Odměny
  • Náklady spojené s případným lékařským ošetřením

Slevy

  • Sourozenecká sleva, každé dítě – 150Kč

 

Platbu je možno provést na více splátek., přičemž výši splátek si můžete určit sami. První splátkou je vždy záloha 500.-Kč. V případě, že máte uhrazenou zálohu, můžete si zbytek plateb naplánovat dle svých možností a určit si sami výše splátek i termíny. Doplatek účastnického poplatku musí být uhrazen nejpozději do 1. 7. 2023 (pro přihlášky zaslané po tomto datu je splatnost 14 dní od přihlášení, ale nejpozději v den nástupu na tábor).