VÝPŮJČNÍ ŘÁD

 

Každý uživatel je povinen prostudovat výpůjční řád a seznámit se s jeho znění před první výpůjčkou!

 • Hry si mohou půjčovat registrovaní členové oddílu bezplatně  na základě předchozí rezervace na e-mailu tulacisteti@seznam.cz, elektronicky https://forms.gle/3iwUCRoSqjfuDHA86
 • Domů si můžete zapůjčit maximálně 2 hry najednou.
 • Hru si lze zapůjčit na 7 dní. Vyzvednutí a vracení her je možné pouze ve výdejní době a na základě rezervace.  V případě prodlení při vracení se platí sankční poplatek 10 Kč za každý započatý den, pokud nebude ujednáno jinak.
 • O každé výpůjčce se sepsán záznam, který stvrdí podpisem obě strany. Předávací protokol je uložen v oddíle Asociace TOM ČR, TOM 21202 Tuláci.  Uživatel souhlasí se zpracováním osobních údajů v protokolu v souladu platnými předpisy GDPR.
 • Při převzetí je uživatel povinen ve vlastním zájmu zkontrolovat stav a obsah hry, jelikož v případě.
 • Nevznesením námitek odpovídá za stav hry po jejím převzetí.
 • Podpisem stvrzujete, že jste hru převzali v pořádku, příp. poškození je uvedeno v předávacím protokolu a zavazujete se hru v uvedeném stavu vrátit zpět.
 • Uživatel plně odpovídá za půjčenou hru, je povinen o ni pečovat tak, aby nedošlo k jejímu poškození nebo zničení, udržovat ji v čistotě a suchu.
 • Před vrácením hry se vždy ujistěte, že hru vracíte včas a ve stejném stavu jako při jejím zapůjčení. Jako potvrzení skutečného stavu vrácené hry slouží protokol o převzetí. Aktuální obsah hry je vždy uveřejněn na webu www.tulacist.eu v sekci půjčovna her u jednotlivých her.
 • V případě drobného poškození či ztráty už jednoho komponentu hry, ušpinění, aj.,  co ale nebrání provozu hry, se hradí sankce ve výši 30 - 50 Kč.
 •  V případě ztráty či poškození, které brání použití hry, je uživatel povinen zakoupit stejnou hru novou nebo nahradit škodu ve výši ceny nové hry, přičemž se použije cena obvyklá při ceně na trhu ke dni vzniku škody, a to včetně nákladů na dopravu.
 • Při vrácení deskové hry musí uživatel počítat s prodlením způsobeným kontrolou všech komponent hry (cca 15 minut)
aktualizováno: 07.01.2023 10:00:55