Online předběžná přihláška na letní tábor "Tajuplný ostrov" 

 

Zde https://forms.gle/SEzB59szg8mu5EW98 naleznete formulář, který Vašemu dítěti předběžně zarezervuje místo na našem letním táboře "Tajuplný ostrov". Po obdržení předběžné přihlášky potvrzujeme rezervaci pobytu na e-mail, který jste uvedli. 

Předběžná elektronická přihláška je platná 1měsíc po jejím odeslání. Závaznou se stává po úhradě zálohové platby ve výši 500Kč.  Pokud nebude platba uhrazena do 1 měsíce, místo bude postoupeno dalšímu zájemci.  Děkujeme za pochopení. 

Zálohovou platbu je možné zaslat na účet 232954276/0300 (jako variabilní symbol platby uveďte datum narození účastníka). V případě, že se tábora budou účastnit sourozenci, je možné platby zaslat společně (do poznámky uveďte příjmení).  

Poté si, prosím, stáhněte a vyplňte závaznou přihlášku, kterou nám náležitě vyplněnou zašlete/doneste na adresu Martina Macková, Školní 575, 411 08 Štětí

 

 

aktualizováno: 09.05.2022 08:01:24