Tábor se uskuteční v termínu
31.7. - 14.8.2021 

 

PŘEDBĚŽNÁ ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA - SLOUŽÍ PRO REZERVACI MÍSTA

 

https://forms.gle/pNXYobeAjSmkmAVB9

 

Předběžná elektronická přihláška je platná 1 měsíc po jejím odeslání. Závaznou se stává po úhradě zálohové platby.  Nenahrazuje tištěnou závaznou přihlášku. Pokud nebude platba uhrazena do 1 měsíce, místo bude postoupeno dalšímu zájemci.  Děkujeme za pochopení. 

Zálohovou platbu ve výši 500Kč je možné zaslat na účet 232954276/0300 (jako variabilní symbol platby uveďte datum narození účastníka). V případě, že se tábora budou účastnit sourozenci, je možné platby zaslat společně (do poznámky uveďte příjmení).  Nebo uhradit v hotovosti při některé z oddílových schůzek (až nám opět povolí činnost).  


 

aktualizováno: 27.07.2021 11:42:52