INFORMACE PRO RODIČE

 

Jak objednat pobyt:

 • Zašlete vyplněnou přihlášku na adresu Martina Macková, Školní 575 Štětí 411 08, nebo odevzdejte osobně v době schůzek. Po úhradě zálohové platby bude pobyt dítěte na táboře rezervován.
 • Po obdržení přihlášky a platby potvrzujeme rezervaci pobytu formou SMS na číslo nebo e-mail, který jste uvedli v přihlášce.
 • Pokud budete platit poukaz bez přispění zaměstnavatele, uhraďte složenkou, bankovním převodem na účet 232954276/0300. (Jako variabilní symbol platby uveďte datum narození dítěte). V hotovosti při odevzdání přihlášky.
 • Pokud bude cenu pobytu (nebo její část) hradit zaměstnavatel (např. z fondu FKSP), je nutné toto vyznačit v přihlášce. Pokud bude zaměstnavatel přispívat zpětně, uhraďte poukaz. Potvrzení o zaplacení Vám bude vystaven po ukončení tábora.
 • Na žádost vystavíme potvrzení o zaplacení všem (bude vydáno při odjezdu z tábora) – např. pro uplatnění nároku na čerpání příspěvku z VZP, apod.
 • Cenu tábora je nutno uhradit nejpozději do 31. 5. 2021 (v případě jednorázové platby či 2 splátkách), do 1. 7. 2021 (v případě platby ve 3 splátkách).

 

Korespondenční adrese:

Jméno a příjme
Letní tábor „Stroj času“
Poste restante                 
285 22 Zruč nad Sázavou 1

Doporučujeme:

 • Při pobytu vašeho dítěte na táboře nepodceňujte význam korespondence. Zejména v případě těch menších je dobré poslat první dopis nebo pohled už s předstihem, aby dorazil hned v prvních dnech, kdy si děti na táboře teprve zvykají. Nebo dejte první pohled přímo vedoucímu při odjezdu.  Doručení balíčku je pak pro každé dítě na táboře malým svátkem

Zákaz:

 • Mobilních telefonů, aby nedocházelo k narušování táborového programu.  Informace o vašem dítěti Vám rádi poskytneme každý den od 18:00 – 19:00. Při odjezdu na tábor vám bude předán kontakt na vedoucího oddílu, ve kterém bude dítě zařazeno.

Nedoporučujeme:

 • MP3 přehrávače aj. cennosti (není v možnostech vedoucích brát do úschovy cennosti všech dětí, provozovatel tábora nenese za tyto věci odpovědnost). V chatkách je zakázáno dobíjení veškeré elektroniky.
 • Návštěvy v průběhu tábora nedoporučujeme z důvodu narušení táborového programu a také s ohledem na ostatní děti.

 

Do 30. 5. 2021 odevzdejte:

 • Závaznou přihlášku
 • Souhlas zákonných zástupců s poskytováním zdravotní péče dítěti a informací o zdravotním stavu dítěte vedoucímu a zdravotníkovi tábora
 • Souhlas se zpracováním osobních údajů (kdo neodevzdal v předchozích letech)
 • Potvrzení od lékaře (v případě potřeby pro jiný tábor lze odevzdat až při odjezdu, o této skutečnosti nás prosím informujte)

 

V den nástupu dítěte odevzdáte:

 • Nástupní  list
 • Kartičku zdravotní pojišťovny
 • Zdravotní a očkovací průkaz
 • Léky
aktualizováno: 27.07.2021 11:42:52