Vítejte na stránce věnované oddílu KENTAUŘI

VELETRH VĚDY

Vypravte se s námi na veletrh vědy kde prestižní vědecká pracoviště, firmy, univerzity i science centra
odhalí to nejzajímavější, co může česká věda a výzkum v současné době nabídnout!.

 

Termín konání: sobota 9. 6. 2018
Místo konáni: Praha
Odjezd: 8:20 z nádraží HNĚVICE, sraz v 8:05 hodin abychom stihli zakoupit jízdenky
Příjezd: 17:36 na nádraží HNĚVICE, o případné změně času budete informováni SMS zprávou
Cena: V ceně jsou zahrnuty vstupy, jízdenka na vlak a celodenní jízdenka na metro
 0 Kč (do 6 let)
80 Kč (členové oddílu do 14 let)
160 Kč (starší 15 let)

Sebou: kartičku pojištěnce, ověřenou průkazku s fotografií a věkem na vlak, pohodlnou pevnou obuv,
kapesné, svačinu, pláštěnku

Přihlášky: odevzdejte do 7. června při schůzkách, nebo některému z vedoucích.  Výlet se uskuteční pouze v případě účasti 3 a více členů. Opřípadném zrušení akce z důvodu nízké účasti budou přihlášení účastnici informováni do 8. 6. 2018
Elektronická https://goo.gl/bGJKee
Ke stažení veletrh_vedy_9_6_18.pdf

 


JIŽ USKUTEČNĚNÉ AKCE


 

Pozvánka na pochod Lesních skřítků a strašidel
 

Turistický oddíl TOM 21202 TULÁCI, vás zve na sranda pochod „POCHOD LESNÍCH SKŘÍDKŮ A STRAŠIDEL“, který pořádá Skautské středisko Štětí. Na co se můžeme těšit? „Pochod vede po trase dlouhé 5 km lesními cestami, na trase pochodu jsou rozmístěny hlídky s úkoly, za které skupiny dostávají body do bodovacího listu, jenž obdrží při zápisu na startu, dále pak skupiny do listu zapisují speciální úkol. Na konci pochodu odevzdají bodovací list v cíli
a dostanou za absolvování pochodu pamětní list a placku pochodu a zároveň se automaticky účastní soutěže o tři nejlepší skupiny. A proč se tomu vlastně říká "Pochod lesních skřítků a strašidel", hlídky jsou v kostýmech strašidel, ale hlavní součástí pochodu jsou samostatní účastníci, kteří přijdou v kostýmu strašidla a absolvují v něm pochod. Tito účastnici dostanou speciální odměnu, hnedka na začátku pochodu, ale také se mohou zúčastnit volby nejhezčího strašidla „miss strašidlo“ které se na konci pochodu vyhlašuje.
“  Upozorňujeme, že cesty ve Stračí jsou značně poškozené těžkou technikou, takže to spíše připomíná tankodrom než cestu a proto je tomu zapotřebí uzpůsobit obuv i oblečení a především vlastní síly. Nikoho neponeseme smiley

Termín konání: sobota 28. 4. 2018 
Místo konáni: Stračenský les  
Sraz: v 9:30 na hřišti ve Stračí 
Cena: 0 Kč (registrovaní členové), 10Kč ostatní
Návrat: nejpozději ve 14 hodin hřiště Stračí
Sebou: kartičku pojištěnce, pohodlnou pevnou obuv, svačinu (buřty), pití (minimálně 1l), pláštěnku, náhradní ponožky. Kdo se bude chtít zúčastnit soutěže „miss strašidlo“ převlek

Přihlášky: do 26. 4., při schůzkách, na email: tulacisteti@seznam.cz
Elektronická přihláška: https://goo.gl/P98qGb
Ke stažení: pochod_lesnich_skritku_a_strasidel.pd


UKLIĎME SVĚT, UKLIĎME ČESKO

V sobotu 7. 4. 2018 se v rámci akce Ukliďme Česko, ukliďme Svět, se zapojíme do celorepublikové dobrovolnické akce. Naším cílem je odstranit nepořádek v přírodě od Krytu k Placáku a pak se podél Labe přesuneme do Žampichu. Po úklidu se můžete těšit na buřty. Rukavice a pytle na odpadky budeme rozdávat při srazu.

Termín konání: sobota 7. 4. 2018
Místo konáni: Kryt – Placák - Žampich
Sraz: 10 hodin u Krytu   
Návrat: cca 16 hodin rozchod u Krytu  
Sebou: kartičku pojištěnce, malou svačinku a pití.

Přihlášky: odevzdejte do 5. dubna při schůzkách, nebo na e-mail tulacisteti@seznam.cz, či tel: 775 668 423
Elektronická přihláška: https://goo.gl/eYLXev
Ke stažení: http://tulaci.wbs.cz/uklidme_cesko_7_4_2018.pdf

 


 

LEDOVÁ PRAHA

Vypravte se s námi poznávat kulturní památky Prahy. V rámci akce Ledová Praha máme v plánu navštívit, pokud nám to čas dovolí, tyto instituce: Botanickou zahradu v Troji, Mořský svět, Muzeum alchymistů
a mágů staré Prahy. O posledním místě může hlasovat v anketě (Muzeum Policie, Zemědělské muzeum
a Náprstkovo muzeum). V anketě můžete hlasovat na FB ve skupině Oddíl Tuláci nebo přímo v přihlášce (tištěné i elektronické) do úterý 30 ledna.  Na jídlo se zastavíme v Palladiu, kde je možné navštívit rychlá občerstvení typu MC Donald, KFC, Burger king. Změna program vyhrazena. 

Anketa:
- Muzeum Policie
- Zemědělské muzeum
- Náprstkovo muzeum


Termín konání: sobota 3. 2. 2018
Místo konáni: Praha
Sraz: 8:05 na nádražích ve Hněvicích, odjezd vlaku v 8:20.  
Příjezd: nejpozději 19:36 na nádraží HNĚVICE
Cena: 140 Kč (do 6 let), 220 Kč (členové oddílu do 15 let), 300 Kč (starší 15 let). V ceně jsou zahrnuty vstupy, jízdenka na vlak a celodenní jízdenka na metro.


Přihlášky: odevzdejte do 1. února při schůzkách, nebo některému z vedoucích.
Elektronická přihláška: https://goo.gl/7WUxVB
Ke stažení: pozvanka_ledova_praha_3_2_2018.pdf

Výlet se uskuteční pouze v případě účasti 3 a více členů. O případném zrušení akce z důvodu nízké účasti budou přihlášení účastnici informováni do 2. 2. 2018

Sebou: kartičku pojištěnce, ověřenou průkazku s fotografií a věkem na vlak, pohodlnou pevnou obuv, kapesné, svačinu, pláštěnku


 

Šifrovací závod Prahou plnou strašidel

Zveme Vás na šifrovací závod, který se uskuteční v ulicích pražského Starého Města a Malé Strany, opětovně budeme soutěžit v kategorii pro veřejnost, kde závodí 5-ti členné hlídky. Cílem závodu je v co nejkratším čase vyluštit zadané šifry a objevit strašidla, která se skrývají v zašifrovaných ulicích. Z důvodu pozdního návratu bude pro zájemce umožněno spaní v krytu. Šifrovacího závodu se mohou zúčastnit pouze ti, co dokážou za pomoci nápovědy v podobě šifrovacích tabulek rozluštit samostatně šifry, svou dovednost předvedou na schůzce před závodem, která bude věnována tomuto závodu. Termín donesení věcí na spaní upřesníme později dle počtu přihlášených.

Termín konání: sobota 13. 1. 2018
Místo konáni: Praha 
Sraz: 12:05 na vlakové nádraží Hněvice, odjezd ve 12:20 
Příjezd: nejpozději 21:36 na nádraží Hněvice. O případné změně příjezdu budete informování SMS  zprávou
Rozchod: v neděli v 10 hodin u krytu
Cena: 80Kč
Sebou: kartičku pojištěnce, ověřenou průkazku s fotografií a věkem na vlak, pohodlnou pevnou obuv, kapesné, svačinu a večeři, pláštěnku, tužku, (šifry a mapu dostanete). Snídaně bude pro účastníky zajištěna.

Přihlášky: do 7.1 odevzdejte na schůzce vedoucímu nebo zašlete na e-mail tulacisteti@seznam.cz, Elektronická přihláška:  https://goo.gl/9c6w2Y
Ke stažení:tulaci.wbs.cz/prihlaska_prahou_plnou_strasidel.pdf


 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

I v roce 2018 se zapojíme do Tříkrálové sbírky. Tento rok půjde výtěžek ze sbírky na nákup vozíků pro domy s pečovatelskou službou. Zveme všechny členy, pokud budou mít čas a chuť, aby přišli pomoci dobré věci.

65% z výtěžku sbírky půjde na nákup vozíků, 15% na projekty diecézní Charity Litoměřice, 10% pomůže potřebným v zahraničí, 5% jde na celostátní projekty a 5% je režie sbírky.

Pro koledníky budou připraveny oblečky, korunky, kasičky. Sejdeme se v klubovně, tam se rozdělíme do skupinek, převlečeme do královských kostýmů a vyrazíme. Děti budou vždy v doprovodu s dospělým, vybaveným veškerými povoleními potřebnými ke sbírce. Podmínkou účasti je znalost Tříkrálové koledy

Oddíl Kentarů a Team Alfa

Koledovat budeme v ulici Šípková, Stračenská, Okružní a ve Stračí
Termín konání: sobota 6. 1. 2018
Místo konáni: Štětí a Stračí
Sraz: v 10:00 hod v Klubovně (Stračenská 613)
Návrat: předpokládaný konec v 16 hodin. Rozchod u klubovny
Sebou: pohodlnou pevnou obuv, teplé oblečení, malou svačinu, minimálně 1l pití, pláštěnku, dobrou náladu

Přihlášky: přihlásit se můžete do 2. 1. při schůzkách, na e-mail tulacisteti@seznam.cz, přihlášky se budou vybírat při srazu.
Elektronická: https://goo.gl/xYFdbW
Ke stažení: tulaci.wbs.cz/trikralova_sbirka_5_6_1_18.pdf

 


 

Novoroční výstup na Špičák

Pojďme společně přivítat Nový rok 2018 krásnou procházkou na nedaleký kopec Špičák nad obcí Stračí. Výstup organizuje Skautské středisko Štětí. Každý, kdo se pochodu zúčastní, získá pamětní list a malý dáreček.

Termín konání: pondělí 1. 1. 2018
Místo konáni: Štětí – Stračí  

Sraz: 10:00 u restaurace Gerla (u Věžáků)
Návrat: okolo 13 hodiny ke klubovně (Stračenská 613)
Sebou: pohodlnou pevnou obuv a teplé oblečení dle počasí, svačinu a pití (min. 1l), pláštěnku
Přihlášky: telefon: 775 668 423 (Martina), elektronicky https://goo.gl/UNKm1x


 

 

ZIMNÍ VÝLET

Turistický oddíl TOM 21202 TULÁCI zve všechny příznivce zimní přírody na procházku do Stračenského lesa.  Délka trasy se přizpůsobí aktuálnímu počasí. První část trasy pojdeme autobusem, a pak se z Liběchova již vydáme pěšky zpátky.  Pokud bude přát počasí, opečeme si na Mordlochu buřty (takže na ně nezapomeňte).

Trasy: (dle počasí)
10km – Liběchov – Máří Magdaléna – Harfenice – Had - Mordloch – Hraběcí kaple - klubovna
12Km – Liběchov – Klácelka – Čertovy hlavy - Máří Magdaléna – Harfenice – Had - Mordloch – Hraběcí kaple - klubovna
Termín konání: středa  27. 12. 2017
Místo konáni: les Stračí  
Sraz: 9:45 na autobusovém nádraží (odjezd autobusu v 10:02)
Návrat: do 18:00 ke klubovně (Stračenská 613) o přesnějším času návratu budete informování SMS
               zprávou

Přihlášky: odevzdejte v den výletu, informace účasti piště prosím do 25. 12. 2017 SMS zprávou na tel 775 668 423 (Martina), nebo je možné se přihlásit elektronicky
Elektronická přihláška: https://goo.gl/forms/r41JNucclV0w6piA3
Ke stažení: pozvanka_zimni_vylet_27_12_17.pdf

V případě, že se na výlet přihlásí méně, jak tři účastníci bude výlet zrušen.

Cena: členové 0Kč, nečlenové do 15 let 6Kč, starší 15let 12Kč

Sebou: kartičku pojištěnce (kdo neodevzdal s přihláškou), pohodlnou pevnou obuv, buřty, svačinu a pití (minimálně 1l) na celý den, pláštěnku, teplé oblečení, nejméně jedny náhradní ponožky

 


 

VÁNOČNÍ SCHŮZKA

Zveme všechny naše členy na vánoční schůzku, kde budeme hrát různé stolní hry, takže zápisník nebude třeba. Kdo bude chtít, může přinést cukroví na ochutnání J . Schůzka se uskuteční v sobotu 16. 12. 2017 v Krytu. Ostatní schůzky se v tomto týdnu RUŠÍ (tj. v úterý 12. 12. a ve čtvrtek 14.12.). V průběhu vánočních prázdnin se schůzky NEKONAJÍ. První schůzka se uskuteční v úterý 2. 1. 2018

 

Termín konání: sobota 16. 12. 2017
Místo konání: Kryt (naproti dopravnímu hřišti)
Začátek10:00
Konec13:00


 

V úterý 12.12. se schůzka NEKONÁ. Děkuji za pochopení


 

MIKULÁŠSKÁ SCHŮZKA

Zveme Vás na mikulášskou schůzku, která se uskuteční v úterý 5. 12. 2017 od 16:00 do 19:00 v KRYTU.  Schůzka je společná pro všechny oddíly (Trevory, Ketnaury i Team Alfa).  Můžete se těšit na různé hry a soutěže a mikulášské tvoření.  Takže zápisníky nechte doma.


 

Lovosická vánočka

Vydejte se s námi na předvánoční turistický pochod O Lovosickou Vánočku aneb O Měšec Zlého Správce, který pořádá A-TOM 3311 Vejři Lovosice.  Na cestě budeme plnit nerůznější úkoly. Délka trasy cca 10km z toho cca 5 km stoupání do prudkého kopce.  V sekci fotky z akcí - Archiv 2009 – 2016 se můžete podívat na fotografie z předchozích ročníků. Upozorňujeme, že výstup je poměrně náročný a nikoho neponeseme =).  

Termín konání: sobota 2. 12. 2017
Místo konáni: Lovosice
Odjezd: 7:35 rychlíkem z HNĚVIC, ale sejdeme se raději v 7:15, abychom stihli koupit jízdenky
Příjezd: nejpozději v 16:57 opět do HNĚVIC, o případné změně příjezdu budete informováni SMS zprávou
Cena: 20Kč členové oddílu do 6 let
          70 Kč členové oddílu do 14 let
          110 Kč pro členy oddílu starších 15 let

Sebou: kartičku pojištěnce, ověřenou průkazku s fotografií a věkem na vlak, pohodlnou pevnou obuv, teplé oblečení, kapesné, svačinu, minimálně 1l pití, pláštěnku, nejméně jedny náhradní ponožky, igelitové pytlíky do bot, aby nedošlo k promočení a hlavně dobrou náladu.

Přihlášky: odevzdejte do 28. 11. při schůzkách. Výlet se uskuteční pouze v případě účasti 3 a více členů. O případném zrušení akce z důvodu nízké účasti budou přihlášení účastnici informováni do 29. 11. 2017
Ke stažení: lovosicka_vanocka_2_12_17.pdf
Elektronická přihláška:
https://goo.gl/forms/wFa0vEAzcfogxA6h2


 

 

 


Pozvánka prodloužený víkend

Zvířata, věda a zábava to vše nás čeká o prodlouženém víkendu 17. 11 – 19.11. Vydejte se s námi v pátek do Zoologické zahrady v Ústí nad Labem, kde navštívíme i zrcadlové bludiště na Větruši. V sobotu se vypravíme do IQ Landia v Liberci a protože se plánuje pozdní návrat, přespíme v krytu.

Zoologická zahrada a zrcadlové bludiště
Termín konání: pátek 17. 11. 2017
Místo konáni: Ústí nad Labem
Sraz: 8:15 na vlakovém nádraží Štětí, odjezd vlaku v 8:35
Příjezd: 17:19 na vlakové nádraží Štětí
Cena: 160 Kč členové oddílu do 14 let
           170 Kč nečlenové do 14let
          290 Kč (starší 15 let)
Sebou: kartičku pojištěnce (kdo neodevzdal s přihláškou), vhodné oblečení, pohodlnou pevnou obuv, svačinu (minimálně 1,5l pití), pláštěnku, kapesné

IQ Landia
Termín konání: sobota 18. 11. 2017 – neděle 19. 11. 2017
Místo konáni: Liberec
Sraz: 7:00 na vlakovém nádraží Štětí, odjezd vlaku v 7:20
Příjezd: 20:34 na vlakové nádraží Štětí, odkud se přesuneme do Krytu.  
Rozchod:  10:00 u Krytu
Cena: 300 Kč členové oddílu do 14 let
          360 Kč nečlenové oddílu do 14 let
           480 Kč starší 15 let
Sebou: kartičku pojištěnce (kdo neodevzdal s přihláškou), vhodné oblečení, pohodlnou obuv, svačinu na celý den (minimálně 1,5l pití), kapesné, pláštěnku. Na spaní spacák, karimatka, věci na spaní, baterku, hygienické potřeby. Termín odevzdání věcí na spaní bude upřesněn později.
Večeře a snídaně bude zajištěna.

Přihlášky: odevzdejte do 14. listopadu při schůzkách, nebo některému z vedoucích.

Ke stažení: pozvanka_prodlouzeny_vikend_17_19_17.pdf
Elektronická přihláška: https://goo.gl/forms/oLg34DmZmBXR6ydR2

 


 

V úterý 30.10. se schůzka z osobních důvodů NEKONÁ. Děkuji za pochopení

Pozvánka na předdušičkový víkend

Turistický oddíl TOM 21202 TULÁCI, Vás zve na předdušičkový víkend. V sobotu 28. 10. se vypravíme do Národního technického muzea. Samotný předdušičkový víkend započne v sobotu v 16:30 hod., kdy se sejdeme v krytu. Zde si uložíme batůžky s věcmi na spaní a večeří a zahrajeme si hry. V 18:30 hod. se pak vydáme do skautské klubovny, odkud se vypravíme na noční pochod s Lucernou (masky jsou vítány). Po absolvování stezky odvahy půjdeme zpět do Krytu (návrat do Krytu se předpokládá o kolo cca 22:30hod), kde sníme večeři z domova a budeme si vyprávět strašidelné příběhy =).  Snídaně zajištěna. Ráno po snídani uklidíme spacáky, a když zbude čas, budeme hrát hry.

 

Termín konání: sobota 28. 10. – 29. 10. 2017
Místo konáni: Praha – Štětí     
Přihlášky: se odevzdávají do 26.10 při schůzkách.
Ke stažení: predusickovy_vikend_28_29_10_17.pdf
Elektronická přihláška: https://goo.gl/forms/XUlEwV2P0DkZBgUi2

 

Výlet do Národního technického muzea – (určeno především pro oddíl Kentarů a Team Alfa, po dohodě mohou jet i vážní zájemci z oddílu Trevorů)
Sraz: v sobotu v 8:05hod na vlakovém nádraží Hněvice, odjezd vlaku 8:20hod.
Návrat: v 15:34 hod na vlakové nádraží Hněvice a přesun do Krytu (naproti dopravnímu hřišti)
Cena:  160 Kč (členové oddílu do 14 let (ve věku 10 – 14 let je nutné mít sebou průkazku na vlak)
            260 Kč (starší 15 let)
Sebou: kartičku pojištěnce (kdo neodevzdal s přihláškou), ověřenou průkazku s fotografií a věkem na vlak, vhodné oblečení, pohodlnou obuv, svačinu (minimálně 1l pití), kapesné, pláštěnku.

Pochod s Lucernou – určeno pro všechny oddíly
Sraz: sraz v sobotu v 16:30hod u Krytu (naproti dopravnímu hřišti)
Rozchod: v neděli v 11:00 hod u Krytu
Cena: členové oddílu 0Kč, nečlenové 20Kč.
Sebou: kartičku pojištěnce (kdo neodevzdal s přihláškou), spacák, karimatka, svačinu a večeři na sobotu, věci na spaní, baterku, hygienické potřeby, láhev na pití, pláštěnku, kompletní náhradní oblečení. Ti co se budou účastnit výletu do Technického muzea, mohou přinést věci na spaní do krytu (bude upřesněno později)


 

72 hodin – dny nabité akcí  

 

V rámci projektu 72 hodin se zapojíme do celorepublikové dobrovolnické akce. V rámci 72 hodin nás čekají hned tři aktivity. V pátek budeme sázet ovocné stromy a natírat lavičky v Domě s chráněnými byty (ulice U Cementárny). V sobotu od 9 hodin se utkáme v Turnaji v Člověče, nezlob se a odpoledne se vydáme na Husovo náměstí sbírat kaštany pro lesní zvěř, které budou následně předány místnímu mysliveckému spolku. Po sběru kaštanů si půjdeme opéci buřty.

Hezké prostředí pro seniory – určeno pro oddíly Kentaurů a Team Alfa
Termín konání: pátek 13. 10. 2017
Místo konáni: Dům s chráněnými byty (ulice U Cementárny)
Sraz: 15:00 u klubovny (Stračenská ulice)
Rozchod: cca 19 u klubovny (Stračenská ulice)
Sebou: kartičku pojištěnce (kdo neodevzdal s přihláškou), malou svačinku a pití, pracovní oblečení

 

Turnaj v Člověče nezlob se – určeno pro všechny (pro členy oddílu je účast na turnaji bezplatná)
Termín konání: sobota 14. 10. 2017
Místo konáni: Velký sál Kulturního střediska
Začátek: 9:00
Konec: cca 13:00 (dle úspěšnosti v turnaji)
Přihlášky: do 6. 10.
2017, prihlaska_clovece_2017.pdf

Sběr kaštanů – určeno pro všechny
Termín konání: sobota 14. 10. 2017
Místo konáni: Velký sál Kulturního střediska
Sraz: 15:00 na Husově náměstí
Rozchod: cca 19:00 u krytu (naproti dopravnímu hřišti). 
Sebou: průkazku pojištěnce (kdo neodevzdal s přihláškou), vhodné oblečení, pití

Přihlášky: śe odevzdávají do 12. října při schůzkách
Elektronická: https://goo.gl/forms/rGbjTq46yeXQcVW93
Ke stažení: 72_hodin_2017.pdf


 

TOPlist